Godsservice i Borås  är ett åkeri som utför transporter åt

DB Schenker i form av krets- och lokaltrafik